Київськи Словарь
Киїяни
Київська колекція посмертних масок найвідомійших людей світу

Київ, Музей однієї вулиці, 2018 рік